"I flerbruger systemer, er der mange brugere, der opdaterer information samtidigt. Låsninger tillader kun at en bruger opdaterer data, på et givent tidspunkt, dermed kan andre ikke på samme tidspunkt opdaterer samme data.

Hele basis ideen omkring låsninger er at når en bruger, gennem en transaktion ændrer data, er disse data låst af transaktionen indtil transaktionen enten udsteder et commit eller at et rollback forekommer. 

Det andet formål ved låsninger er at alle processor altid kan (læse) de originale data, fra det tidspunkt en given forspørgsel påbegyndes. Dette kendes også som læse konsistens (read consistency)

Selvom låsninger er af vital betydning for databasens konsistens, kan de sagtens være medvirken til store performance problemer. Hver gang en process tager en lås, kan andre brugere være udelukket fra at gøre det samme på den række eller tabel. Oracle tilbyder at man næsten kan låse alt; Enkel række, flere rækker, hele tabeler, ja selv mange tabeller. Man kan nok regne ud at des flere ting der låses - des færre kan benytte disse indtil processen afslutter.

Oracle tilbyder 2 former eller niveauer for låsning: Row Level Lock (række låsninger) og Table Level Lock (tabel låsninger)."

Du kan læse hele guiden her. Det er efter min mening, en af de bedste guides der er tilgængelig.