Vi fik denne fejl i morges, på en 10G instans ved opstart i vores SUN Solaris miljø. Instansen er et test miljø.

Cause

One or more obsolete and/or parameters were specified in the SPFILE or the PFILE on the server side.

Action

See alert log for a list of parameters that are obsolete. or deprecated. Remove them from the SPFILE or the server side PFILE.

Der er altså en eller anden, der har lagt et obsolete and/or deprecated parameter(s), i min initDB.ora fil. For at finde ud af hvilket det drejer sig om, kan man enten se i alert loggen - eller prøve følgende;

SQL> select name, isspecified from v$obsolete_parameter where isspecified='TRUE';

I vores tilfælde var det parameteren log_archive_start, der spillede os et puds. For at komme ud over det skal man lave en ny pfile udfra spfile og tilbage til pfile igen.

SQL> startup
ORA-32004: obsolete and/or deprecated parameter(s) specified
ORACLE instance started.

Total System Global Area  167772160 bytes
Fixed Size                  1247900 bytes
Variable Size              88081764 bytes
Database Buffers           75497472 bytes
Redo Buffers                2945024 bytes
Database mounted.
Database opened.
SQL>
SQL>
alter system reset log_archive_start scope=spfile sid='*' ;

System altered.

SQL> shutdown immediate
Database closed.
Database dismounted.
ORACLE instance shut down.
SQL>
SQL> startup
ORACLE instance started.

Total System Global Area  167772160 bytes
Fixed Size                  1247900 bytes
Variable Size              88081764 bytes
Database Buffers           75497472 bytes
Redo Buffers                2945024 bytes
Database mounted.
Database opened.
SQL> disconnect
Disconnected from Oracle Database 10g Enterprise Edition Release 10.2.0.1.0 - Production
With the Partitioning, OLAP and Data Mining options
SQL>