Et par steder i vores drift køres bl.a. med Oracle's IAS 10, samt med Oracle BPEL. Selve BPEL miljøet i Oracle databasen, har undertegnede som sådan ikke noget med at gøre, dog er jeg sekundær DBA på databaserne. Det vil sige at kommer min kollega senere på arbejde, er han syg eller noget helt tredie, er det mig der skal hjælpe.

De senere par uger, med jævne mellemrum, har jeg noteret at vi i vores overvågning får nogen fejl med, failed to allocate extent in .... og fik også denne fejl i overvågningen idag, hvor min kollega ikke var mødt klokken 08:30, som jeg. Jeg besluttede mig for at kigge nærmere på det - selve ORABPEL skemaet, er jo noget der leveres af Oracle selv, så der er nok ikke nogen store fejl, eller det er ihvertfald hvad jeg regnede med.

Fejl beskeden fra overvågningen så således ud;

07/02/26 08:47:30 Cannot update lob column.

07/02/26 08:47:30 The process domain was unable to update the lob column "3" in the datastore. The exception reported is: ORA-01691: unable to extend lob segment ORABPEL.SYS_LOB0000040187C00004$$ by 655360 in tablespace ORABPELTAB

07/02/26 08:47:30

07/02/26 08:47:30 Please check that the machine hosting the datasource is physically connected to the network. Otherwise, check that the datasource connection parameters (user/password) is currently valid.

07/02/26 08:47:30 sql statement: BEGIN INSERT INTO cube_scope( cikey, domain_ref, scope_bin ) VALUES ( ?, ?, '0' ) RETURNING scope_bin INTO ?; END;

07/02/26 08:47:30 </faultstring>

Kigger jeg nærmere på tabellen CUBE_SCORE og kolonnen SCOPE_BIN via TOAD finder jeg følgende;

... LOB STORE AS ( TABLESPACE ORABPELTAB ENABLE STORAGE IN ROW CHUNK 8192 PCTVERSION 90 CACHE STORAGE ( INITIAL 16K NEXT 5120M(SCOPE_BIN) ALTER TABLE CUBE_SCORE MODIFY LOB ("SCORE_BIN") (NEXT 80M);

Altså et NEXT på ca. 5 giga ! Flot Oracle. Jeg foretog efterfølgende en og vores problem med at extente på CUBE_SCORE forsvandt.