I forbindelse med et par af vore systemer, der blev vendt i nat, kom der et par af vore unix bamser forbi, da en 9 i listener syntes at producere en TNS-12618 ved udførsel af lsnrctl stat listener_navn.

Miljøet er SUN Solaris 10 og der kører adskellige 10G, 9i samt 8 databaser, så det lyder da rimeligt sansynligt at der eksisterer noget versions ting et sted. Dog skal nævnes at at unix bamserne siger, det plejer at køre - og alligevel var der vist noget engang.

Grundet lidt travlhed gik jeg lige på med en løsning.

[host:ORACLE_SID:/etc]lsnrctl stat devdb2_9i3
LSNRCTL for Solaris: Version 9.2.0.3.0 - Production on 19-MAR-2007 10:09:37
Copyright (c) 1991, 2002, Oracle Corporation.  All rights reserved.
Connecting to (ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(PORT=1528))
TNS-12618: TNS:versions are incompatible

Jeg har hørt om en del versions komplikationer mellem oracle 9 og 10G - så derfor gjorde jeg følgende som jeg før med success har gjort, nemlig lavede et so

[host:ORACLE_SID (9i):/opt/oracle/9.2.0.3.0/bin]mv lsnrctl lsnrctl.19mar.kbirch
[host:ORACLE_SID (9i):/opt/oracle/9.2.0.3.0/bin]sid ORACLE_SID (10G)
[host:ORACLE_SID (10G):/opt/oracle/9.2.0.3.0/bin]cd $ORACLE_HOME/bin
[host:ORACLE_SID (10G):/opt/oracle/10.2.0.2.0/bin]ls -ltr lsnrctl
-rwxr-x--x   1 oracle   dba       130680 Jun  7  2006 lsnrctl
[host:ORACLE_SID (10G):/opt/oracle/10.2.0.2.0/bin]ln -s $ORACLE_HOME/bin/lsnrctl /opt/oracle/9.2.0.3.0/bin/lsnrctl

Herefter er sagen en helt anden og listeneren kommer fint op, en status viser heller ikke mere vores TNS fejl.

[host:ORACLE_SID:/opt/oracle/10.2.0.2.0/bin]lsnrctl stat devdb2_9i3
LSNRCTL for Solaris: Version 10.2.0.2.0 - Production on 19-MAR-2007 10:16:29
Copyright (c) 1991, 2005, Oracle.  All rights reserved.
Connecting to (ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(PORT=1528))
STATUS of the LISTENER
...