Find kommandoen på Unix systemer, kan være utrolig hjælpsom, og kan en hel masse. For at lære alle detaljer og variationer bør man pages konsulteres. Følgende er blot de mest benyttede (i min verden) kommandoer, som jeg ikke bare fra tid til anden støder på, men har med at gøre dagligt.

find path conditions -exec command {} ;

Typisk i vores drift, er; at en eller anden har lavet 27 exporter af sin gigantiske database(r), eller har placeret en masse core filer, på steder der slet ikke er hensigtsmæssigt. Derfor kan det være nødvendigt at finde filer af en vis størrelse. Nedeståede er en find der leder efter filer større en 1 Megabyte, angivelsen er i kilobytes.

find . -size +1024 –print

Søg efter en fil ved navn:

find path -name filename

find ./ -name style.css

Søg efter navn ved brug af wildcards:

find path -name “filename

find ./ -name “*.html”

Søg efter filer der er blevet ændret siden n dage:

find path -mtime -n

find ./ -mtime -7

Søg efter filer der er ændret før n dage:

find path -mtime +n

find /tmp -mtime +3

Søg efter filer i current directory og nedefter der er accesset for mindre end et døgn siden

find . -atime -1440 -ls

Søg  efter filer i current directory og nedefter. For hver fil udføres kommandoen grep -H -d skib karsten idet den springer directories over og skriver navnet på den matchende fil

find . -exec grep -H -d skip david {} ;

Søg efter filer i current directory og nedefter, tag navnet og brug det som opslag i en nis database  (dvs find store mailboxfiler og ejeren)

find . -size +100000000c -ls | cut -d/ -f2 | sed -e 's/.*/ypmatch & users.byname/' | bash

Søg efter en streng i en fil, og gør det rekursivt i forhold til directorie strukturen

find . -type f -print | xargs egrep -i "*din tekst streng*" /dev/null

Ovenstående er blot nogen af de daglige finds jeg laver, på Solaris 10 i en BASH shell. Ovenstående virker på de fleste systemer - men der kan være variationer, hvorfor MAN pages bør konsulteres.