Forleden sad jeg og skulle installere en Oracle 10.2.0.2.0 på Sun Solaris. I vores miljø er de steps der skal til typisk følgende;

Start med at sætte den nye SID i /var/opt/oracle/oratab filen. Dernæst skal vi typisk ud og finde plads, hvilket godt kan være en opgave i sig selv, da mange af diskene kan være reserveret til den ene og det andet projekt.

Dog når pladsen er lokaliseret er vores struktur typisk; /ora*/ hvor * kunne være 101d for et mount point. Herefter kalder vi det typisk for /ora*/oradbf/$ORACLE_SID/, en ganske enkel opsætnings stategi. Hvorom alting er, skal man på de mount points, hvor man har fundet plads, nu oprette kataloger til den nye database med angivelse at SID.

Herefter er det et spørgsmål om lige at lave en standard struktur til background dump destination, user core dump m.fl.

cd /opt/oracle/admin/
mkdir $ORACLE_SID
cd $ORACLE_SID
mkdir bdump cdump create udump

Igen i vores tilfælde, har vi afhængigt af database version der ønskes installeret, et sæt gennemtestede scripts liggende - således at en DBAer blot behøver at placere sig i create kataloget, for herefter kopiere disse scripts derned - og så efterfølgende tilrette dem, så de afspejler det eller de mount points, hvor der før blev fundet plads.

I disse scripts findes bl.a. også en til oracle versionen, tilpasset init.ora fil, der efter database navnet er tilrettet kopieres ned i $ORACLE_HOME/dbs med sit nye navn; init$ORACLE_SID.ora. Ligeledes er der specielle krav - feks til et ekstra stort UNDO tablespace, tilføjes/rettes disse ønsker til.

Herfra er det blot at starte med at afvikle et script der opretter basen, danner control og datafiler, afvikler scripts til Data dictionary osv. I nogen tilfælde er der dog behov for yderligere tiltag ved installationen - som f.eks det at også få Oracle text og intermedia installeret. Nendenfor hvordan det gøres på en 10.2 base.

set echo on
spool $create/log/catctx.lst
connect SYS/change_on_install as SYSDBA
@$ORACLE_HOME/ctx/admin/catctx.sql change_on_install SYSAUX TEMP NOLOCK;
spool off
set echo on
spool $create/log/drdefdk.lst
connect CTXSYS/change_on_install
@$ORACLE_HOME/ctx/admin/defaults/drdefdk.sql DANISH;
spool off