MNO og Henrik Rasmussen fra Miracle AS fik i MNOs videoklumme, talt en del omkring stress, teknologi og et par af de ting der mangler, nemlig f.eks restore test, udfra en given backup, men også MNOs video omkring backup er værdiløs, er værd og se.

Hvis restore og recovery ikke virker, er det ligemeget med backup.

Sidste projekt undertegnede sad på, have en glimerende backup/- og restore strategi, faktisk en af de bedre. Sagen her er; at kontrollen lå hos driftsafdelingen, og i fornuftige miljøer betyder det en del. Vi fik dermed mulighed for at, selvfølgelig i samråd med enkelte projekter, at definere setups. Dem vi holdt mest af (selvfølgelig kan der også her opstå variationer), var; et udviklings miljø, et systemtest miljø, et brugertest miljø og endelig et produktion miljø. 2 sidstnævnte miljøer, var det kun DBAere der havde adgang.

Formelt set, havde udviklerne på systemtest testet at deres pakker, procedurer, java m.fl. kunne installeres via et install script således at det drift DBAen til brugertest modtog, var en .zip fil med alle nødvendige scripts. DBAens rolle var nu at ligge disse scripts i f.eks et katalog navngives med f.eks hvilken release, og herefter afvikle install scriptet.

Hvis det fejlede var det ikke systemtestet, og de gik retur efter DBAen havde fulgt installations vejledningen, og kørt rollback på hvad der netop var fejlet.

Gik ovenstående godt, lavede DBAen et idriftsættelses dokument til en idriftsættelseskoordinator. et vindue blev fundet for idriftsættelse og denne, IKOen afviklede i vinduet, install scriptet.

For alle miljøer under produktion, var det herefter en, en eller flere gange månedlig øvelse, at restore produktion ned i respektive miljøer. Hvergang noget nyt i systemtest eller brugertest, skulle testes/afprøves, lavede vi en restore at produktion ned i de miljøer.

Til ovenstående, var det vores ansvar at sikre online backups, at sikre exports. Desværre var det et andet sted i organisationen, der havde ansvaret for at tage backupen fra om natten, og gemme den til tape. Her kan opstå et seriøst problem. Hvis dem der overfører, ikke dagligt checker og rapporterer tilbage om status, kan situationen også udvikle sig til ovenstående; Hvorfor backup ?

Test jævntlig din backup, via en restore test. Test alle procedurer. Har du kun et del ansvar, så analyser risikoen, find frem til det svage led, og få det bragt op i niveau, så alle ved det er der, og få det så lukket.

Er det chefen der er det svage led, hvis denne ikke vil lade jer teste, andet end på mindre maskiner/miljøer fremfor produktion - få vedkommende til at lige bekræftige det via mail. Indtil da er det dit ansvar, og det er ikke en rar situation at lande i;

At være DBA og lige pludselig ikke have en valid backup, virksomheden kan bruge. På det tidspunkt er der ingen snakken udenom.