I det næste stykke tid, kommer jeg til at beskæftige mig med bl.a. begreber som ITIL i forbindelse, at jeg skal implementere det ...... Et sted i København. Derfor vil der efterfølgende komme en del Service management skriverier. I udgangspunktet kan vi jo ligeså godt "tage hul på bylden", og se hvad det ITIL egentlig er for noget.

ITIL står for IT Infrastructure Library.

ITIL er praktiske procedurer og terminologier der benyttes i forbindelse med IT-drift.

ITIL dækker bl.a. begreberne:

  • Service Desk - en professionel snitflade mellem brugerne af IT-systemerne og de som leverer driften af IT-systemerne.
  • Incident Management - håndtering af hændelser - f.eks. genstart af en printer, som er gået i stå.
  • Problem Management - håndtering af større problemer.
  • Change Management - håndtering af ændringer, som f.eks. udbygning af IT-systemer.
  • Release Management - idriftsættelse af ændringer.

Yderligere informationer omkring ITIL kan bl.a. findes fra nedenstående samling links:

Rent praktisk, vil jeg i kommende skriverier komme godt og grundigt ind på bl.a. selve implementeringen, IT stategi og meget mere, stay tuned.