Udgangspunktet er naturligvis at få fat i en Oracle 10G til Linux Redhat Enterprise serveren. Oracle har naturligvis brugt cpio på softwaren, og ikke som alle andre i verdenen; tar. Nedenfor hvordan du lige løser dette:

cpio -idmv < /path/til/ship-version.cpio

Dette udpakker Oracle softwaren pænt ned i et katalog der hedder Disk1. PS du skal være medlem af Oracle Technology Network (OTN) for at kunne downloade. Det tager dog kun et split sekund og du får et væld af muligheder.

Før du starter Oracles installer, er der lige et par småting der skal være på plads først. Bl.a. skal du sikre at linux kernen er klar til Oracle. Der er et par måder at gøre det på, jeg bemnytter mig af /etc/sysctl.conf filen.

Editer /etc/sysctl.conf og tilføj følgende linier:

kernel.shmall = 134217728
kernel.shmmax = 2147483648
kernel.semopn = 100
semaphores: semmsl, semmns, semopm, semmni
kernel.sem = 250 32000 100 128
fs.file-max = 65536
net.ipv4.ip_local_port_range = 1024 65000

Dernæst skal du oprette en oracle unix bruger, og tilføje denne til gruppen dba. Dette gøres på følgende måde som root: 

  • groupadd dba
  • useradd -d /path/til/oracle/bruger/katalog -g dba -c ‘Oracle Bruger’ -s /path/to/favorit/shell oracle
  • chown oracle:dba /path/to/oracle/bruger/katalog
  • passwd oracle (Skriv et nyt password)

Tilføj følgende til oracle brugerens .bashrc. Du ændrer efterfølgende som du vil:

# Oracle Settings
TMP=/tmp; export TMP
TMPDIR=$TMP; export TMPDIR

ORACLE_BASE=/app1/oracle; export ORACLE_BASE
ORACLE_HOME=$ORACLE_BASE/product/10.1.0/; export ORACLE_HOME
ORACLE_SID=DIN_SID; export DIN_SID
ORACLE_TERM=xterm; export ORACLE_TERM
PATH=/usr/sbin:$PATH; export PATH
PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH; export PATH

LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib:/lib:/usr/lib; export LD_LIBRARY_PATH
CLASSPATH=$ORACLE_HOME/JRE:$ORACLE_HOME/jlib:$ORACLE_HOME/rdbms/jlib; export CLASSPATH

Før du starter installeren skal du være opmærksom på; dels hvor skal software træet placeres, dvs. sqlplus, libraries osv. Check på Oracles site, omkring pladskrav osv.

Nu burde du være klar. Genstart systemet, login som Oracle brugeren og start installeren, som du finder her (/path/til/Disk 1/runInstaller). Vær også lige sikker på at det du tilføjede til .bashrc er i dit environment, altså din ORACLE_SID er sat, Path til oracle er der osv.

Der kan være tilfælde hvor installeren brokker sig over manglende pakker. Hvis det er tilfældet så check at følgende er på systemet.

setarch-1.3-1.i386.rpm
openmotif-2.2.2-16.i386.rpm
compat-libstdc++-7.3-2.96.122.i386.rpm
compat-libstdc++-devel-7.3-2.96.122.i386.rpm
compat-db-4.0.14-5.i386.rpm
compat-gcc-7.3-2.96.122.i386.rpm
compat-gcc-c++-7.3-2.96.122.i386.rpm