Der er jo en del beskrivelser derude, men her er min bl.a. nødvendiggjort adskellige projekter hvor det har været nødvendigt at lokalisere fejl, problemer og løsninger.  Lidt yderligere info findes også her.

Automatic Database Diagnostic Monitor (ADDM)

ADDM monitoren er et værktøj fra Oracle der anbefaler og udpeger problem områder i databasen, og når disse er identificeret gives der anbefalinger til hvad man kan gøre.

ADDM benytter sig af statistiske data fra AWR - Automatic Workload Repository - der er gemt i SYSAUX og opsamlet af MMON. Pr. Default er snapshots dermed data opsamlet en gang i timen og gemt i 7 dage, forudsat dog at du har sat init parmeteren statistic_levet=typical. AWR rapporterne kan man sige er lig tidligere statspack rapporter - dog giver AWR rapporterne et mere detaljeret syn end tidligere.

Et snapshot kan dog laves manuelt

SQL> exec dbms_workload_repository.create_snapshot; 

Et par projekter har haft behov for at ændre hvornår statestik indsamles, og du kan ændre både retention period (hvor lang tid gemmes data) samt snapshot interval(hvor ofte indsamles data). 

Nedenfor har jeg sat retention perioden til 5 dage ( 5 x 24 x 60 ) og snapshot interval til 10 minutes.

SQL> exec dbms_workload_repository.modify_snapshot_settings (retention => 7200,interval => 10);

Skal man lave en rapport over hvad der er op/indsamlet, afvikles følgende: 

SQL> @$ORACLE_HOME/rbms/admin/addmrpt.sql;

her spørges til et start point samt et end point og et filnavn til rapporten, og herefter har du resultatet og kan hive rapporten ind i en editor.