I forbindelse med dels at kopiere et miljø over i et andet, og senere hvor det første havde mistet vigtige data, den anden vej, har jeg løbende haft et behov for export status. Sagen er det er geografiske data og der er dels mange, men også en masse LOBs i hver af den million tabeller der findes, så deraf behovet - når der spørges til hvor vi er hele tiden.

Følgende SQL viser dig hvor langt din export er nået;

SQL> SELECT SUBSTR(sql_text,INSTR(sql_text,'INTO "'),30) table_name,
rows_processed,
ROUND((SYSDATE-TO_DATE(first_load_time,'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss'))*24*60,1) minutes,
TRUNC(rows_processed/((SYSDATE-TO_DATE(first_load_time,'yyyy-mm-dd hh24:mi:ss'))*24*60)) rows_per_min
FROM sys.v_$sqlarea
WHERE sql_text LIKE 'INSERT %INTO "%'
AND command_type = 2
AND open_versions > 0
/

TABLE_NAME           ROWS_PROCESSED  MINUTES ROWS_PER_MIN
------------------------------ -------------- ---------- ------------
INTO "F214" ("FID", "NUMOFPTS"     102227    14.3     7148