Et par ret nyttige kommandoer, når man sidder på et kæmpe SAN, med 70 databaser! kunne f.eks være at finde samtlige databaser samt deres total størrelse (ps: tak til Daniel din *nix haj).

Mount point i nedenstående kunne sagtens være: /ora*/ora*/*, så tilpas det til jeres miljø.

for a in `ls -d /mount_point*/*`; do du -ks $a; done | perl -e '$h = {}; while ($line= <>) { ($size,$db) = split(" ", $line); $db =~ s#.*/(.*)$#$1#; $h->{$db} += $size; }; foreach $db (keys %$h) { print "Base: $db - Size: ". sprintf("%.0f", ($h->{$db}/1024/1024)) . "g "; }'

Et par andre gange, har det været prosesser for mig, der er løbet løbsk eller hænger og der har været behov for at slette f.eks 20 prosseser på en gang, relateret til f.eks en ORACLE_SID.

for a in `ps -ef | grep -i $ORACLE_SID|awk '{print $2}'`; do kill -9 $a;done

Alternativt

kill -9 `ps -ef | grep -i $ORACLE_SID | awk '{print $2}'`

Og til sidst istedet for top, er der også prstat -J hvor projekterne også kommer med.