Efter der på vores solaris, er blevet sat 2 nye interfaces i maskinen, væltede vores 10er databaser (produktion). Undertegnede kunne ikke lave normale shutdown immediate eller abort for den sags skyld. Derfor blev PMON skudt, med kill -9, og så kom den ned.

Efterfølgende ved startup fik vi følgende; ORA-00600: internal error code, arguments: [keltnfy-ldmInit], [46], [1], [], [], [], [], []

Metalink.com refererer til Note 5486074.8, hvor situationen beskrives kan opstå når DNS ikke er tilgængelig, dvs. host name kan ikke identificeres. Fixet i 10.2.0.4 og 11G, og er et 10er problem. Trace filen ser således ud;

*** 2008-08-04 12:18:13.874
KCCDEBUG_LEVEL = 0
Dynamic strand is set to TRUE
Running with 2 shared and 121 private strand(s). Zero-copy redo is FALSE
*** 2008-08-04 12:18:14.490
ksedmp: internal or fatal error
ORA-00600: internal error code, arguments: [keltnfy-ldmInit], [46], [1], [], [], [], [], []
Current SQL information unavailable - no session.