I forbindelse med en resize af en TEMP datafil, her for et par dage siden stødte jeg, på følgende;

[workday:ORACLE_SID:/home1/usr/kbirch] sqlplus / as sysdba
 
SQL*Plus: Release 10.2.0.3.0 - Production on Tue Sep 2 12:55:00 2008
 
Copyright (c) 1982, 2006, Oracle.  All Rights Reserved.

Connected to:
Oracle Database 10g Enterprise Edition Release 10.2.0.3.0 - 64bit Production
With the Partitioning, Oracle Label Security, OLAP and Data Mining Scoring Engine options
 
SQL> alter database datafile '/[mount point]/ORACLE_SID/temp_01.dbf' resize 960m;

Efterfølgende noterede jeg følgende i alert_ORACLE_SID.log

Mon Sep  1 08:30:05 2008
alter database datafile '/[mount point]/ORACLE_SID/temp_01.dbf' resize 960m
Mon Sep  1 08:30:06 2008
ORA-1516 signalled during: alter database datafile '/[mount point]/ORACLE_SID/temp_01.dbf' resize 960m...

Efter ganske få tilfælde, af samme fejl situation, finder vi følgende på Metalink;

Subject: Ora-01516: Nonexistent Log File, Datafile, Or Tempfile - Resize TEMP File metalink Note:428009.1