Den store misforståelse! Stødte jeg ind i her for et par uger siden; Det drejer sig om Oracle online backups. Påstanden eller misforståelsen er at;

Skrives der til datafiler samt redo log filer eller kun til redo log filerne mellem en alter tablespace begin backup og alter tablespace end backup ?

Sjovt nok har jeg i flere situationer læst blogs, set undervisnings materialer, hørt foredrag hos Oracle selv at der kun skrives til redo log filerne - mellem begin og end backup. Lidt afhængigt hvor man spørger menes der at data gemmes i SGAen eller også hørt, i rollback segmenterne eller som sagt i log filerne. Efter end backup føjes disse data så til datafilerne igen via et antal metoder

Det er fuldstændigt forkert! Der skrives selvfølgelig til data filer og redo loggen mellem begin og end backup, således opretholdes en næsten kuntinuerlig drift som ved normal drift. Til redologgen skrives der dog lidt mere end normalt, idet HELE blokken skrives første gang den modificeres, ellers er alt ved det gamle, hvor bare change-vektorer skrives til redo loggen.