I forbindelse med en opgradering fra 8.1.7.3.0 til 10.2.0.3.0, skal man lige lave et lille "hop". Fra 8.1.7.4.0 er det muligt at gå hele vejen, så det letteste i den forbindelse er at opgradere 8.1.7.3.0 til 8.1.7.4.0 og så foretage opgraderingen, med en startup opgrade.

Opgraderingen fra 8.1.7.3.0 til 8.1.7.4.0 er enkel.

[workday:XOS:/opt/oracle/] sqlplus "/ as sysdba"
 
SQL*Plus: Release 8.1.7.0.0 - Production on Tue Oct 14 10:18:12 2008
 
(c) Copyright 2000 Oracle Corporation.  All rights reserved.
 
Connected to:
Oracle8i Enterprise Edition Release 8.1.7.3.0 - 64bit Production
With the Partitioning option
JServer Release 8.1.7.3.0 - 64bit Production
 
SQL> shutdown immediate
Database closed.
Database dismounted.
ORACLE instance shut down.
SQL> exit
 
Nu sættes følgende variable ORACLE_HOME, PATH, ORA_NLS33, og LD_ LIBRARY_PATH til at reflektere det nye software træ (8.1.7.4.0). I dette tilfælde gøres følgende
 
[workday:XOS:/opt/oracle/] vi /var/opt/oracle/oratab og ret
 
fra XOS:/opt/oracle/8.1.7.3.0:Y til XOS:/opt/oracle/8.1.7.4.0:Y
 
[workday:XOS:/opt/oracle/] sid % <--- nulstiller mit environment (og er en oraenv ting)
 
[workday::/opt/oracle/] sid XOS
 
[workday:XOS:/opt/oracle/] env
 
og check nu at alt peger som det skal, dvs. PATH og andet peger på det nye software træ.
 
[workday:XOS:/opt/oracle/] cd $oh/rdbms/admin

[workday:XOS:/opt/oracle/] sqlplus "/ as sysdba"
 
SQL*Plus: Release 8.1.7.0.0 - Production on Tue Oct 14 10:28:12 2008
 
(c) Copyright 2000 Oracle Corporation.  All rights reserved.
 
Connected to an idle instance

SQL> startup

ORACLE instance started.
 
Total System Global Area  671088640 bytes
Fixed Size                  2327392 bytes
Variable Size             225115296 bytes
Database Buffers          440401920 bytes
Redo Buffers                3244032 bytes
Database mounted.
Database opened.

SQL> @catalog

Herefter er du igennem og kan fortsætte din opgradering.