For det meste er det oprettelse af databaser, vi foretager oftest og man kunne jo sagtens stille spørgsmålet, om hvordan man nedlægger databaser ? samt er der forskel mellem de enkelte Oracle versioner, for hvordan man gør.

Før version 10G ville jeg gøre som følger;

[workday:XOS:/home1/usr/oracle/kbirch] sqlplus "/ as sysdba"
 
SQL*Plus: Release 8.1.7.0.0 - Production on Tue Oct 14 10:18:12 2008
 
(c) Copyright 2000 Oracle Corporation.  All rights reserved.
 
Connected to:
Oracle8i Enterprise Edition Release 8.1.7.4.0 - 64bit Production
With the Partitioning option
JServer Release 8.1.7.4.0 - 64bit Production
 
SQL> shutdown immediate
Database closed.
Database dismounted.
ORACLE instance shut down.
SQL> exit

Herefter er det et spørgsmål om, at finde og fjerne alt der har med instancen at gøre. Lidt afhængigt af din / jeres filstruktur kan der forekomme variationer til nedenstående:

[workday:XOS:/home1/usr/oracle/kbirch] ls -ld /ora*/ora*/XOS

drwxr-xr-x   2 oracle   dba          512 Aug 25  2006 /oradev101e/oradbf/XOS
drwxr-xr-x   2 oracle   dba          512 Feb 12  2007 /oradev102e/oradbf/XOS
drwxr-xr-x   2 oracle   dba          512 Aug 22  2006 /oradev103e/oradbf/XOS
drwxr-xr-x   2 oracle   dba          512 Aug 22  2006 /oradev104e/oradbf/XOS
drwxr-xr-x   2 oracle   dba          512 Aug 22  2006 /oradev105/arc/XOS
drwxrwxr-x   4 oracle   dba          512 Jun 26 11:50 /oradev106/bck/XOS

[workday:XOS:/home1/usr/oracle] rm -rf /oradev101e/oradbf/XOS
[workday:XOS:/home1/usr/oracle] rm -rf /oradev102e/oradbf/XOS
[workday:XOS:/home1/usr/oracle] rm -rf /oradev103e/oradbf/XOS
[workday:XOS:/home1/usr/oracle] rm -rf /oradev104e/oradbf/XOS
[workday:XOS:/home1/usr/oracle] rm -rf /oradev105/arc/XOS
[workday:XOS:/home1/usr/oracle] rm -rf /oradev106/bck/XOS

Fra Oracle version 10G, er det muligt at nedlægge en database og få fjernet tilhørende datafiler med en enkelt kommando "drop database".

"DROP DATABASE" dropper databasen inkl. Datafiler, Online Redo Log Files, Controlfiles og SPfile (hvis den eksisterer). "DROP DATABASE INCLUDING BACKUPS" (via RMAN) fjerner også Archive Redo Logs og Backups genereret af RMAN. init.ora og password file slettes IKKE

[workday:XOS:/home1/usr/oracle/kbirch] sqlplus / as sysdba
 
SQL*Plus: Release 10.2.0.3.0 - Production on Tue Oct 14 10:26:28 2008
 
Copyright (c) 1982, 2006, Oracle.  All Rights Reserved.

Connected to:
Oracle8i Enterprise Edition Release 10.2.0.3.0 - 64bit Production
With the Partitioning option
JServer Release 10.2.0.3.0 - 64bit Production

SQL> shutdown immediate
SQL> startup mount exclusive
SQL> drop database;

eller

SQL> drop database including backups;

For alle Oracle versioner gælder dog følgende

Slet init + andre filer der har med instansen at gøre, fra admin directoriet:

[workday:XOS:/home1/usr/oracle/kbirch] cd $ORACLE_HOME/dbs
[workday:XOS:/opt/oracle/10.2.0.2.0/dbs] ls -l *XOS*

-rw-rw----   1 oracle   dba         1552 Oct 10 13:58 hc_XOS.dat
-rw-r--r--    1 oracle   dba         3135 Aug 22  2006 initXOS.ora
-rw-rw----   1 oracle   dba           24 Aug 22  2006 lkXOS

[workday:XOS:/opt/oracle/10.2.0.2.0/dbs] rm hc_XOS.dat initXOS.ora lkXOS

Fjern instansen fra /var/opt/oracle/tnsnames.ora og ligeledes fra listener.ora

Reload herefter listeneren

[workday:XOS:/var/opt/oracle] lsnrctl reload LISTENER_NAME

Ret i crontab (crontab -e) - Fjern alle entries mht instansen - udfra hvad der står i crontaben så søg og fjern evt. scripts m.fl. der har med instansen at gøre.

Slet log filer:

[workday:XOS:/home1/usr/oracle/kbirch] cd /opt/oracle/admin
[workday:XOS:/opt/oracle/admin] rm -rf XOS

Igen afhængigt at eget setup kan der være scripts, referencer og andet man skal fjerne, men ellers er det det !