Hertil morgen skulle jeg på forespørgsel fra en anden afdeling, lave en export af en Oracle database. Der var som sådan ikke noget særligt ved opgaven, og databasen der skulle eksporteres fra var et udviklings system, der pt. ikke tages daglige backups af, kun hvis det ønskes specifikt, og det gjode det så her til morgen.

Det første jeg gjorde var at sætte mit Oracle environment, jeg har et lille program - sid - der gør det for mig, oraenv er måske det du benytter ?

[workday::/home1/usr/oracle] sid XOS

[workday:XOS:/home1/usr/oracle] exp userid=system/password grants=y indexes=y rows=y constraints=y compress=n full=y record=n help=n consistent=y statistics=none

Connected to: Oracle Database 10g Enterprise Edition Release 10.2.0.3.0 - 64bit Production
With the Partitioning, Oracle Label Security, OLAP and Data Mining Scoring Engine options
Export done in WE8ISO8859P1 character set and AL16UTF16 NCHAR character set

About to export the entire database ...
. exporting tablespace definitions
. exporting profiles
. exporting user definitions
. exporting roles
. exporting resource costs
. exporting rollback segment definitions
. exporting database links
. exporting sequence numbers
. exporting directory aliases
. exporting context namespaces
. exporting foreign function library names
. exporting PUBLIC type synonyms
. exporting private type synonyms
. exporting object type definitions
. exporting system procedural objects and actions
. exporting pre-schema procedural objects and actions
. exporting cluster definitions
EXP-00056: ORACLE error 932 encountered
ORA-00932: inconsistent datatypes: expected BLOB, CLOB got CHAR
EXP-00056: ORACLE error 932 encountered
ORA-00932: inconsistent datatypes: expected BLOB, CLOB got CHAR
EXP-00000: Export terminated unsuccessfully

ORA-00932 får jeg altså i forbindelse med eksportering af cluster definitions !! Efter lidt hurtig søgning, har det noget at gøre med inkompatibilitet ved konvetering af BLOB eller CLOB datatyper. Løsningen er heldigvis enkel idet, man blot behøver at genskabe de database views det drejer sig om.

[workday:XOS:/home1/usr/oracle] sqlplus / as sysdba

SQL*Plus: Release 10.2.0.3.0 - Production on Mon Dec 22 09:38:55 2008

Copyright (c) 1982, 2006, Oracle.  All Rights Reserved.

Connected to:
Oracle Database 10g Enterprise Edition Release 10.2.0.3.0 - 64bit Production
With the Partitioning, Oracle Label Security, OLAP and Data Mining Scoring Engine options

SQL> @$oh/rdbms/admin/catmetx.sql

Package altered.
Index altered.
View created.
Grant succeeded.
View created.
Grant succeeded.
Procedure created.
System altered.
System altered.
System altered.
PL/SQL procedure successfully completed.
Procedure dropped.

SQL> @$oh/rdbms/admin/utlrp