DUAL tabellen der indeholder 1 række i en kolonne, med værdien X. Vi kender den alle, og benytter den sikker flittigt, til at hente dags dato, udregne ting, eller bare med livrem og seler  i en applikation, at konstatere der er "hul" igennem til Oracle (set et par gange her på det sidste).

SQL> select sysdate from dual;
SYSDATE
---------
01-NOV-08

Men hvad nu hvis DUAL tabellen ved en fejl droppes ? Følgende fejl, for brugere andet end sydba, opstår - SP2-0575: Use of Oracle SQL feature not in SQL92 Entry Level. Spørgsmålet er jo så hvordan år man hurtigt DUAL tilbage ?

Login som sysdba og kør:

CREATE TABLE SYS.DUAL (DUMMY VARCHAR2(1))
TABLESPACE SYSTEM;

drop PUBLIC SYNONYM DUAL;
CREATE PUBLIC SYNONYM DUAL FOR SYS.DUAL;
GRANT SELECT ON SYS.DUAL TO PUBLIC WITH GRANT OPTION;
INSERT INTO dual VALUES ('X');

SELECT * FROM dual;

D
-
X

commit;