Ovenstående skete i forbindelse med en nedtagning af et Solaris system (udskiftning af diske), og efterfølgende opstart af et par af vore databaser.

*** 2009-08-23 21:20:16.423
ksedmp: internal or fatal error
ORA-00600: internal error code, arguments: [kcratr1_lastbwr], [], [], [], [], [], [], []
Current SQL statement for this session:
ALTER DATABASE OPEN

Ved lidt hurtigt metalink søgning, kom vi frem til følgende, for at få liv i databasen igen.

[workday:XO:/usr/home/kbirch] sqlplus / as sysdba

SQL*Plus: Release 10.2.0.4.0 - Production on Tue Aug 25 11:32:16 2009

Copyright (c) 1982, 2007, Oracle.  All Rights Reserved.

Connected to:
Oracle Database 10g Enterprise Edition Release 10.2.0.4.0 - 64bit Production
With the Partitioning, Oracle Label Security, OLAP, Data Mining Scoring Engine
and Real Application Testing options

SQL> shutdown immediate
SQL> startup mount
SQL> recover database
SQL> alter database open

Så kørte databasen igen, hvorfor den gik over i en ORA-600, kan vi kun spekulerer i - men det kunne være måden den blev lukket på.