I forbindelse med en flytning fra et diskområde til et andet, havde et af mine udviklings systemer efterfølgende overordentlig svært ved at komme op igen.

*** SESSION ID:(2.1) 2009-08-25 12:14:58.124
ORA-01157: cannot identify/lock data file 9 - see DBWR trace file
ORA-01110: data file 9: /oradev/XO/skoleind_01.dbf
ORA-27041: unable to open file
SVR4 Error: 13: Permission denied
Additional information: 2

ls -ltr /oradev/XO/*

total 3877501
-rw-r-----   1 oracle   dba      5243392 Aug 20 18:45 redo2.dbf
-rw-r-----   1 oracle   dba      5243392 Aug 22 05:30 redo3.dbf
-rw-r-----   1 oracle   dba      41951232 Aug 22 05:53 trafikinfotab_01.dbf
-rw-r-----   1 oracle   dba      41951232 Aug 22 05:53 trafikinfoind_01.dbf
-rw-r-----   1 oracle   dba      167780352 Aug 22 05:53 waptab_01.dbf
-rw-r-----   1 oracle   dba      167780352 Aug 22 05:53 waptab_02.dbf
-rw-r-----   1 oracle   dba      5243392 Aug 23 16:40 redo1.dbf
-rw-r-----   1 root     root     201326592 Aug 23 20:32 skoleind_01.dbf
-rw-r-----   1 oracle   dba      335552512 Aug 25 12:14 system_01.dbf
-rw-r-----   1 oracle   dba      335552512 Aug 25 12:14 rbs_01.dbf
-rw-r-----   1 oracle   dba      167780352 Aug 25 12:14 temp_01.dbf
-rw-r-----   1 oracle   dba      83894272 Aug 25 12:14 data_01.dbf
-rw-r-----   1 oracle   dba      83894272 Aug 25 12:14 index1_01.dbf
-rw-r-----   1 oracle   dba      335552512 Aug 25 12:14 skoletab_01.dbf
-rw-r-----   1 oracle   dba      3563520 Aug 25 12:20 control01.ora

Hovsa root:root - der er vist en flytte mand der har lavet noget rod.

chown oracle:dba /oradev/XO/skoleind_01.dbf

alter system check datafiles;

ERROR at line 1:
ORA-01122: database file 9 failed verification check
ORA-01110: data file 9: /oradev/XO/skoleind_01.dbf
ORA-01200: actual file size of 24575 is smaller than correct size of 40960
blocks

Ok vi må konstatere denne flytning er gået op i røg. Ikke nok med de forkerte rettigheder, der er heller ikke flyttet det hele og her sidder man så med en halv fil.

Hurra for RMAN - for det er her jeg laver en frisk klon, og er oppe igen på 30 minutter.