Ifm. bl.a. gendannelse af nogle fejlagtigt slettede data, kan man bl.a. benyttes Oracles logminer til at hjælpe. Man sikrer sig først DBMS_LOGMNR, er installeret (dbmsslm.sql), samt at der eksisterer et public synonym f.eks DMBS_LOGMNR for SYS.DBMS_LOGMNR. Allerførst dog gør man følgende

SQL> SELECT distinct member LOGFILENAME FROM V$LOGFILE;

LOGFILENAME
--------------------------------------------------------------------------------
/oraprd/redologs/XO/redo1_02.dbf
/oraprd/redologs/XO/redo1_03.dbf
/oraprd/redologs/XO/redo1_01.dbf

Herefter skal de logfiler man ønsker at se nærmere på tilføjes til log miner kataloget.

SQL> exec DBMS_LOGMNR.ADD_LOGFILE('/oraprd/redologs/DTRAFPRO/redo1_01.dbf');
SQL> exec DBMS_LOGMNR.ADD_LOGFILE('/oraprd/redologs/DTRAFPRO/redo1_02.dbf');
SQL> exec DBMS_LOGMNR.ADD_LOGFILE('/oraprd/redologs/DTRAFPRO/redo1_03.dbf');

Efter tilføjelse af log filer startes log miner vha.

SQL> exec DBMS_LOGMNR.START_LOGMNR(options => dbms_logmnr.dict_from_online_catalog);

Herfra er det at selecte de data man kan finde fra v$ viewet v$logmnr_contents

select username, operation, sql_redo, sql_undo, to_char(timestamp,'mm/dd/yy hh24:mi:ss') timestamp, seg_type_name, seg_name, table_space, session# SID, serial# from v$logmnr_contents where seg_owner='TRAFIK'