Oracle 10G indeholder et væld, af features - og er man ny, eller forsåvidt gammel, kan 10G og dets features godt virke helt uoverskuelig pga. tågerne omkring, alle de nye forkortelser som; ASM,ASSM,ASMM,ADDM,AWR. 

10G er dog et vendepunkt, og en modning af mange af de ting der har været undervejs. En af de ting der er incl. i denne version er Oracle Data Pump. Det betyder også farvel til vore gamle venner IMP og EXP, de er stadig incl. i 10G udgaven, men på vej ud. De nye værktøjer for EXP og IMP hedder, EXPDP og IMPDP, der med DP indikerer det nye Data Pump.

Det nye ved Data Pump er bl.a. Data dictionary views hvor man kan forespørge på status m.v omkring sine export og import jobs. Et DP job kan genoptages fra hvor det evt. stoppede pga. et eller andet, via sin egen log. Lidt ala REDO loggen, hvor der f.eks ved instance recovery rulles frem (incl. alle ændringer) og rulles tilbage (alt uden commit point laves der rollback på). 

Du kan programmere op mod Data Pump, via det åbne API, eller benytte dig af de nye applikations kontroler der findes i DBMS_DATAPUMP.

Den fulde liste og en særdeles god artikle er Skrevet af Dizwell. og uden at gentage, det der allerede er skrevet om emnet, henviser jeg til den artikle, hvor der findes rigtig meget og god information omkring emnet.